Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh větrání sportovní haly 

   Author: Petr Kvasnica; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Hlavní náplní této bakalářské práce je problematika větrání sportovních hal. Cílem je navržení vzduchotechnických jednotek a větrání zvolené sportovní haly a vypracování studie na tuto problematiku. Práce je rozdělena na ...
  • Vytápění a větrání budovy městského úřadu 

   Author: Václav Hába; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce je věnována problematice vytápění a větrání budovy městského úřadu. Cílem této práce je vytvoření koncepčního návrhu vytápění a větrání s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí. Součástí tohoto koncepčního ...