Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění hotelu s využitím energie z obnovitelných zdrojů 

   Author: Natalia Popova; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   V bakalářské práci jsou zohledněny možné způsoby kombinace návrhů alternativních zdrojů energie a využití vyššího možného podílu energie v hotelu. Byl proveden návrh několika možných variant soustav alternativních zdrojů ...