Now showing items 1-3 of 3

  • Požárně bezpečnostní řešení bytového domu v Českých Budějovicích s rozšiřující tématickou částí. 

   Author: Kalhous Tomáš; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této závěrečné bakalářské práce jsou tři základní části. V první části je provedeno požárně bezpečnostní řešení k přidělenému stavebnímu projektu bytového domu v Českých Budějovicích. Druhá část se zabývá návrhem ...
  • Projekt ZTI v bytovém domě se zaměřením na požární problematiku 

   Author: Havrdová Tereza; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem této bakalářské práce jsou dvě základní části. V první části je na projektu bytového domu zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. Na této části bakalářské práce je provedena i revize stavebního objektu. ...
  • Projekt ZTI v bytovém domě se zaměřením na požární problematiku. 

   Author: Macháček Roman; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem předkládané práce je vytvoření části dokumentace pro stavbu bytového domu za použití softwaru pro tvorbu inteligentních modelů staveb. Bakalářská práce sestává ze dvou částí. První část tvoří zpracování projektu ...