Now showing items 1-5 of 5

  • Návrh EPS a projekt PBŘ nebytového objektu 

   Author: Jan Válka; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrické požární signalizace a vytvoření projektu požárně bezpečnostního řešení stavby domu pro seniory se zvláštním režimem. Návrh EPS a PBŘ bude proveden dle dostupných národních ...
  • Návrh venkovního ( veřejného ) osvětlení 

   Author: Ponomarenko Marie; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Návrh veřejného osvětlení je komplexním úkonem vyžadujícím znalosti z oblasti legislativy, světelné techniky, stavební fyziky či stavební mechaniky. Tato bakalářská práce si klade za cíl sdružit základní portfolio podkladů ...
  • Návrh vzduchotechnického systému stomatologické kliniky v programu Revit 

   Author: Kuťák Michal; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu vzduchotechnického systému stomatologické kliniky. Celý návrh bude proveden metodou BIM v softwaru Revit. Celkem tato bakalářská práce bude mít dvě části; první se zabývá ...
  • Sprinklerový systém v objektu Kauflandu 

   Author: Rochelt Filip; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje popisu částí sprinklerového stabilního hasicího zařízení a vysvětluje jeho funkci. V závěru teoretické části je popisován postup ...
  • Vzduchotechnika v restauraci Kozlovna 

   Author: Hora Daniel; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá řešením vzduchotechniky v kuchyních, vypracováním návodu pro výpočet množství větracího vzduchu v kuchyních podle hygienických předpisů, VDI 2052, EN 16282, vč. dopadu nařízení ...