Now showing items 1-20 of 36

  • Návrh systému vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Uchytil Tomáš; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá výběrem zdroje tepla a návrhem větrání luxusního rodinného domu. Součástí domu jsou dvě bytové jednotky a vnitřní bazén. Zdroj tepla (tepelné čerpadlo vzduch-voda) byl vybrán na základě ekonomické a ...
  • Optimalizace řěšení pro rekonstrukci rodinné vily 

   Author: Tallová Michaela; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Bakalárska práca obsahuje návrh energeticko-ekonomickej optimalizácie pre rodinný dom, ktorý splňuje požiadavky dané legislatívou a rešpektuje zadanie investora. Prvá časť práce sa zameriava na súčasný stav rodinného domu ...
  • Regenerace rekreační horské chaty na nízkoenergetický standard 

   Author: Kuszniruková Kateřina; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce větracího systému bytového domu 

   Author: Dolejš Jan; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rekonstrukcí stávajících systémů větrání v bytových domech s důrazem na panelové objekty. Práce shrnuje a hodnotí standartní koncepce řešení a poukazuje na současné legislativní a ...
  • Residenční dům - kanalizace 

   Author: Kletenský Petr; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rodinný dům - vytápění 

   Author: Poláčková Iva; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řešení vzduchotechniky v bazénech 

   Author: Hájek Karel; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Spotřeba vody a úspory vody 

   Author: Hanušová Lenka; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Varianty vytápění rodinného domu a využití dešťových vod 

   Author: Svárovský Martin; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Větrání a vytápění rodinného domu s bazénem 

   Author: Tuháček Tomáš; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou větrání a vytápění rodinného domu s bazénem. První část této práce je zaměřená na teorii spojenou s touto problematikou. Jsou zde zmíněny návrhy topných a větracích zařízení. ...
  • Větrání a vytápění rodinného domu s bazénem 

   Author: Tuháček Tomáš; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Výborný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou větrání a vytápění rodinného domu s bazénem. První část této práce je zaměřená na teorii spojenou s touto problematikou. Jsou zde zmíněny návrhy topných a větracích zařízení. ...
  • Větrání administrativní budovy 

   Author: František Augustin; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodný způsob větrání konkrétní administrativní budovy s ohledem na současné hygienické požadavky. Tj. zejména zajištění dodávky dostatečného množství čerstvého vzduchu na osobu a ...
  • Větrání bytového objektu 

   Author: Štěpánek Radoslav; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Větrání ubytovny se simulací vysokohorského prostředí 

   Author: Jan Šíp; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje simulaci vysokohorského prostředí v budovách. V teoretické části je zpracován úvod do problematiky simulace vysokohorských podmínek a jsou popsány oblasti využití této metody. Pomocí získaných ...
  • Vnitřní prostředí budovy základní školy 

   Author: Plojharová Zuzana; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem vnitřního prostředí v budově základní školy z hlediska větrání. Rešerše je zaměřena na obecnou problematiku vnitřního prostředí a na legislativní požadavky na vnitřní prostředí budov ...
  • Vytápění a větrání administrativní budovy 

   Author: Dupal Štěpán; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá vytápěním a větráním administrativní budovy. Jedná se o dvou podlažní objekt o půdorysné ploše cca 660 m2. V objektu se nachází kanceláře, výstavní prostory, přednášková místnost a sociální zázemí ...
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Author: Sosna Lukáš; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění a větrání dvougeneračního rodinného domu 

   Author: Popová Michaela; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění a větrání nízkoenergetického domu 

   Author: Hrůzová Noemi; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá snižováním potřeby tepla na vytápění a větrání. V teoretické části jsou uvedeny zásady výstavby nízkoenergetických domů, pomocí kterých se může dosáhnout úspor energií. Dále jsou srovnány základní ...
  • Vytápění a větrání nízkoenergetických obytných budov 

   Author: Jelínková Tereza; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)