Now showing items 1-20 of 26

  • Bytový dům Velké Popovice - návrh vodovodu a kanalizace 

   Author: Pekárek Jakub; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Nigoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Bakalářská práce se zabývá stavebním objektem nacházejícím se ve Velkých Popovicích. Hlavní činností je řešení návrhu vnitřního vodovodu a kanalizace daného objektu.
  • Chlazení administrativní budovy 

   Author: Adamec Tomáš; Supervisor: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh aktivních protipožárních opatření v polyfunkčním objektu 

   Author: Železný Michal; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato závěrečná práce se týká navržení protipožárních opatření do polyfunkčního objektu. Práce sestává z vytvoření zkráceného požárně-bezpečnostního řešení, vypracování technického vybavení budovy v daném rozsahu a návrhu ...
  • Návrh vytápění domova seniorů a koordinace v BIM 

   Author: Bartáková Barbora; Supervisor: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Návrh vzduchotechnického systému stomatologické kliniky v programu Revit 

   Author: Kuťák Michal; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu vzduchotechnického systému stomatologické kliniky. Celý návrh bude proveden metodou BIM v softwaru Revit. Celkem tato bakalářská práce bude mít dvě části; první se zabývá ...
  • Sportovně relaxační centrum na Praze 5 

   Author: Splídková Kristýna; Supervisor: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Srovnávací studie pro TZB systémy v BIMu 

   Author: Hovorka Lukáš; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá výpočty tepelných ztrát, návrhem vytápění a vzduchotechniky pomocí nástrojů BIM. Jako vzorový objekt bude použit model vily Tugendhat, pro kterou bude návrh proveden. Součástí práce je seznámení ...
  • Úspory vody v budovách a řešení pro hotely 

   Author: Schindlerová Petra; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Tématem bakalářské práce jsou systémy hospodařící s vodou a jejich návrh vedoucí k redukci spotřeby pitné vody. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je řešena spotřeba vody, principy a ...
  • Větrání s rekuperací bytového domu 

   Author: Assylkhanova Botagoz; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou větrání bytových domů v pasivním standardu. Součástí práce je rešerše o větrání s rekuperací v pasivních bytových domech. Jsou zde popsány základní pojmy, principy pasivního domu a ...
  • Větrání škol 

   Author: Švecová Helena; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářské práce se zabývá větráním ve školách. Je sledován vývoj energetické náročnosti budov a jeho dopad na vnitřní prostředí budov, zejména pak na větrání, respektive přísun čerstvého vzduchu do budov. Dále je v práci ...
  • Vytápění a energetická náročnost mateřské školy 

   Author: Kubrichtová Kateřina; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací vytápění pro provedení stavby a energetickou náročností mateřské školy. Cílem této bakalářské práce je návrh optimální otopné soustavy v mateřské škole pro zajištění tepelné ...
  • Vytápění a PENB v objektu ČSPH 

   Author: Zelinková Veronika; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění ve stávající budově, kde je obchod, restaurace a hygienická zázemí. Tato budova je součástí areálu čerpací stanice pohonných hmot. Pro výpočet tepelných ztrát byl použit program ...
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Author: Koltakova Anastasiia; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi větrání obytných budov. Jsou popsány a vyhodnoceny jednotlivé možností větrání. Pro vybraný bytový dům je navržen koncepční návrh vzduchotechniky a jeho hodnocení.
  • Vytápění a větrání mateřské školy 

   Author: Bobina Daria; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část <A> se věnuje problematice větrání budov školních zařízení. V této bakalářské práce jsou popsány a vyhodnoceny jednotlivé možností větrání. Výpočtová ...
  • Vytápění administrativní budovy 

   Author: Süssová Eliška; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Prohlubující část bakalářské práce obsahuje stručný úvod do problematiky tepelných čerpadel a rozebírá princip jejich fungování. V práci jsou popsány jednotlivé druhy tepelných čerpadel, mezi něž patří typy: vzduch/voda, ...
  • Vytápění administrativní budovy a studie vzduchotechniky 

   Author: Augustin Jan; Supervisor: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Tlustý Martin; Supervisor: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Krausová Martina; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Obsah této rozšiřující části bakalářské práce je zaměřen na solární soustavy zaměřené na bytové domy. Práce se ze začátku zaměřuje na obecné principy sluneční energie, dále je řešena otázka aplikace solárních systémů na ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Marková Miroslava; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem bakalářské práce bylo navrhnou vytápění v bytovém domě v Jeníkově u Duchcova. Součástí bytového domu jsou čtyři samostatné bytové jednotky obývané nájemníky a nebytové prostory užívané firmou BITTERSMANN A SPOL., ...
  • Vytápění mateřské školky 

   Author: Němec Milan; Supervisor: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)