Now showing items 1-20 of 36

  • Malé solární systémy pro přípravu teplé vody 

   Author: Folwarczný Jiří; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-22)
   Každé investici by mělo předcházet vyhodnocení její ekonomické návratnosti. Nejinak je tomu i u investic do solárních technologií, kterými se zabývá tato práce. Z na trhu dostupných technologií byly sestaveny výpočtové ...
  • Návrh systému vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Šavrda Karel; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá vytápěním a větráním rekonstrukce rodinného domu. Jejím cílem je vybrat optimální způsob vytápění a větrání již zmíněného objektu a následně návrh konkrétních otopných ploch reprezentovaných ...
  • Plošné vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Author: Ceralová Kristýna; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem této bakalářské práce byl koncepční návrh plošného stropního sálavého vytápění administrativní budovy, které je možné využít i pro chlazení. V souvislosti s vytápěním a chlazením bylo okrajově řešeno i větrání zadané ...
  • Příprava teplé vody ve sportovní hale 

   Author: Žák Václav; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rodinný dům s bazénem 

   Author: Samek Jan; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rodinný dům s bazénem 

   Author: Burianová Klára; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sportovní hala - vytápění a PTV 

   Author: Listík Matěj; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Teplovzdušné vytápění a větrání v bytovém domě 

   Author: Leyerová Veronika; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Větrání a vytápění rodinného domu 

   Author: Jurinová Zuzana; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápěná a větrání rodinného domu 

   Author: Zábranská Aneta; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění a energetické zhodnocení bytového domu 

   Author: Červinka Jakub; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem bakalářské práce je vypracování projektu vytápění bytového domu z poloviny 19. století, který je od roku 2002 v důsledku povodní neobydlený. Podkladem pro zpracování práce je projektová dokumentace na rekonstrukci ...
  • Vytápění a PENB v objektu ČSPH 

   Author: Zelinková Veronika; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění ve stávající budově, kde je obchod, restaurace a hygienická zázemí. Tato budova je součástí areálu čerpací stanice pohonných hmot. Pro výpočet tepelných ztrát byl použit program ...
  • Vytápění a větrání budovy penzionu 

   Author: Michal Bohůnek; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je komplexní návrh vytápění a větrání v objektu penzionu v Praze včetně návrhu vhodných zdrojů tepla. Podle výpočtové části byl navržen komplexní systém, který zajistí vytápění, větrání a ...
  • Vytápění a větrání budovy sportovního klubu 

   Author: Novák Jan; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro vytápění a větrání do již existující budovy zázemí sportovního klubu v Praze. Cílem výpočtové části bylo navrhnout komplexní systém, který zajistí vytápění a větrání ...
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Author: Kůželová Michaela; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Bendová Andrea; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním a větráním rodinného domu o třech nadzemních podlažích, jehož součástí je vnitřní bazén. Práce se soustředí na vytápění a větrání rodinného domu a problematika místnosti s bazénem ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu - varianty řešení 

   Author: Albrecht Jiří; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a větrání pro objekt rodinného domu, a to ve třech různých variantách. Varianta A je navržena jako normově zateplený objekt s přirozeným větráním a plynovým kotlem. Varianta ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu s bazénem 

   Author: Růžičková Pavlína; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění a vzduchotechnika v hotelovém objektu 

   Author: Žižkovský Michal; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění budovy penzionu 

   Author: Ježková Kristýna; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Bakalářská práce se skládá z projektu vytápění a studie. Projekt vytápění budovy penzionu se skládá z textové a výkresové části. V textové části je uveden výpočet tepelných ztrát, návrh otopných ploch, návrh dimenzí potrubí, ...