• Vytápění a větrání mateřské školy 

      Autor: Bobina Daria; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Dvořáková Pavla
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
      Tato bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část <A> se věnuje problematice větrání budov školních zařízení. V této bakalářské práce jsou popsány a vyhodnoceny jednotlivé možností větrání. Výpočtová ...