• Návrh vytápění a vzduchotechniky v golfovém klubu. 

      Autor: Beneš Ondřej; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Veverková Zuzana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému vytápění a koncepcí systému větrání novostavby, ve které se nachází zázemí golfového klubu. V objektu se také nachází restaurace a prostory pro ubytování. K vlastnímu návrhu ...