• Vytápění a větrání rodinného domu 

      Autor: Bendová Andrea; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Urban Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním a větráním rodinného domu o třech nadzemních podlažích, jehož součástí je vnitřní bazén. Práce se soustředí na vytápění a větrání rodinného domu a problematika místnosti s bazénem ...