• Vytápění bytového domu 

      Autor: Barnáš Jaroslav; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Jelínek Vladimír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tématem této bakalářské práce je vytápění bytového domu. Práce se skládá ze dvou částí. První částí práce je projekt, ve kterém je navrženo vytápění konkrétního bytového domu. Projekt má dvě části, textovou a výkresovou. ...