• Větrání s rekuperací bytového domu 

      Autor: Assylkhanova Botagoz; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Musil Roman
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
      Bakalářská práce se zabývá problematikou větrání bytových domů v pasivním standardu. Součástí práce je rešerše o větrání s rekuperací v pasivních bytových domech. Jsou zde popsány základní pojmy, principy pasivního domu a ...