• Vytápění a větrání rodinného domu - varianty řešení 

      Autor: Albrecht Jiří; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Frolík Stanislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
      Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a větrání pro objekt rodinného domu, a to ve třech různých variantách. Varianta A je navržena jako normově zateplený objekt s přirozeným větráním a plynovým kotlem. Varianta ...