Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění a větrání rodinného domu - varianty řešení 

   Author: Albrecht Jiří; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a větrání pro objekt rodinného domu, a to ve třech různých variantách. Varianta A je navržena jako normově zateplený objekt s přirozeným větráním a plynovým kotlem. Varianta ...