• Design of a heating system in a building with low energy consumption. 

   Autor: Silovská Anna; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem mé bakalářské práce je návrh systému vytápění pro nízkoenergetickou bytovou stavbu. Práce obsahuje analýzu budovy z pohledu spotřeby energie na vytápění, návrh primárního a sekundárního okruhu systému vytápění a ...
  • Energetický systém pasivního domu správy KRNAP 

   Autor: Andresová Eliška; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Heating system of a residential building in Libus 

   Autor: Pospíchal Petr; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Heating system with renewable energy sources 

   Autor: Burešová Aneta; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění pro vybranou administrativní budovu. Cílem této práce je návrh optimálního vytápěcího systému, který zajišťuje tepelnou pohodu uživatelům budovy a zároveň chrání životní ...
  • Hospodaření s vodou v bazénu s koupališťem v Písku 

   Autor: Dolejšová Dominika; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce má dvě části, praktickou a projektovou. Obsahem praktické části je analýza alternativ zásobování vodou pro objekt bazénu a koupaliště v Písku. Pro každou variantu je vypracované koncepční schéma zásobování vodou a ...
  • Mapa energetické spotřeby města Buštěhrad 

   Autor: Pávek Petr; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh klimatizace administrativní budovy 

   Autor: Zasadilová Michala; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem 

   Autor: Beňová Jana; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh otopné soustavy v bytovém domě 

   Autor: Vágner Libor; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh otopné soustavy v obytné budově 

   Autor: Vatter Jan; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh rodinného domu 

   Autor: Drnek Ondřej; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh rozvodu vnitřního vodovodu s úpravou kvality vody 

   Autor: Kadlecová Dagmar; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh teplovzdušného vytápění mateřské školky 

   Autor: Borská Alena; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh vytápění administrativní budovy 

   Autor: Šnajdr David; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění administrativní budovy. Cílem bylo efektivní využití obnovitelných zdrojů. Navrhnuto bylo tepelné čerpadlo země-voda v kombinaci s kapilárními rohožemi. Definovány jsou ...
  • Návrh vytápění rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů 

   Autor: Bulková Jana; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh vzduchotechniky multifunkční budovy 

   Autor: Řízková Monika; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému v multifunkčním objektu v Brně. Cílem výpočtové části je navrhnout koncept větrání budovy s detailním zaměřením na dosažení optimálních mikroklimatických ...
  • Návrh vzduchotechniky polyfunkční budovy 

   Autor: Smetanová Veronika; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vzduchotechniku v polyfunkčním objektu v Ostravě - Vítkovicích. Součástí objektu je dvouposchoďová jídelna s kuchyní, recepce, prodejna, 2 velkoprostorové kanceláře a 2 bytové jednotky. ...
  • Optimalizace řěšení pro rekonstrukci rodinné vily 

   Autor: Tallová Michaela; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Bakalárska práca obsahuje návrh energeticko-ekonomickej optimalizácie pre rodinný dom, ktorý splňuje požiadavky dané legislatívou a rešpektuje zadanie investora. Prvá časť práce sa zameriava na súčasný stav rodinného domu ...
  • Projekt otopné soustavy bytového domu 

   Autor: Šnajdrová Monika; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Projekt otopné soustavy bytového domu 

   Autor: Olmrová Vanda; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)