Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění, větrání a chlazení administrativní budovy 

   Author: Kříž Daniel; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce předkládá návrh řešení teplovodního vytápění pro administrativní budovy. Projektová dokumentace je zpracována pro vydání stavebního povolení. Varianta je vybrána z hlediska kvalitního vnitřního ...