Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh větrání základní školy 

   Author: Botagoz Assylkhanova; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Práce se věnuje problematice větrání základní školy. Diplomová práce je rozdělená do dvou části. První část se věnuje problematice rychlosti proudění vzduchu a akustického mikroklimatu v učebnách. V rámci této části bylo ...
  • Projekt větrání a chlazení základní školy 

   Author: Patrik Sytný; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá tématem větrání a chlazení základních škol. Rešeršní část diplomové práce obsahuje komplexní informace o vnitřním prostředí a způsobech větrání na základních školách. Dále popisuje základní rozdělení ...
  • Vytápění základní školy a větrání provozu kuchyně 

   Author: Michal Vávra; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   První část této diplomové práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace systému vytápění základní školy, s využitím obnovitelných zdrojů energie. V další části je navržen systém větrání části kuchyně.
  • Vytápění základní školy se zaměřením na výpočet tepelného výkonu 

   Author: Jana Pabousková; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tématem diplomové práce je vytápění základní školy se zaměřením na tepelný výkon. Tato diplomová práce je rozdělena na teoretickou textovou část a praktickou projektovou část. V textové části se diplomová práce zabývá ...