Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění bytového domu 

   Author: Iva Sedlmajerová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Obsahem Bakalářské práce je návrh vytápění bytového domu. Projekt vytápění zahrnuje výpočet tepelných ztrát, návrh otopných těles a dimenzí potrubí a také výpočet tlakových ztrát potrubí. Výpočty byly zpracovány v programu ...