Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh systému vytápění a větrání halového objektu 

   Author: Martin Šťástka; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění a větrání halového objektu. Teoretická část nejdříve identifikuje požadavky na tepelný komfort a další požadavky na kvalitu vnitřního prostředí halových objektů. Dále ...
  • Systémy vytápění venkovského rodinného domu 

   Author: Václav Maleček; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem systému vytápění venkovského rodinného domu. Práce je rozdělena na rešerši a projekt. V rešerši jsou popsány možné koncepty variant vytápění objektu na základě místních možností. Jsou ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Martin Šťástka; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá variantním návrhem vytápění a větrání rodinného domu v Praze, jehož součástí je i vnitřní bazén. V teoretické části analyzuji varianty zdroje tepla. Varianta 1 je plynový kotel. Varianta 2 ...