Now showing items 1-1 of 1

  • Nízkoenergetické osvětlení miltifunkčního domu 

   Author: Tomáš Lidmila; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nízkoenergetického osvětlení a silnoproudých rozvodů pro multifunkční dům. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá teoretickým řešením návrhu, popisuje různé typy ...