Now showing items 1-2 of 2

  • Hospodaření s vodou v polyfunkčním domě 

   Author: Adam Kozel; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce se věnuje hospodaření s vodou. V teoretické části najdeme rozdělení vody vzhledem k technickým zařízením budov. Dále jsou v práci popsány základní systémy likvidace odpadních vod a následné možnosti dalšího ...
  • Zdravotně-technické instalace bytového domu 

   Author: Tomáš Pešek; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem této diplomové práce jsou zdravotně technické instalace bytového domu. Práce je rozdělena na dvě části. Na část textovou a část projektovou. Textová část se zabývá konceptem technických zařízení budov bytového ...