Now showing items 1-2 of 2

  • Hospodaření s vodou v objektu SPŠ Na Proseku 

   Author: Ondřej Androník; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to části teoretické a části praktické. V teoretické části uvádím základní dělení typů vody, problémy spojené s jejím současným nedostatkem a možnosti úspory pitné vody v budovách ...
  • Využití odpadních vod v bytovém domě 

   Author: Karel Valek; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   První část bakalářská práce se zabývá využitím odpadních vod v bytových domech. Jsou popsány obecné výhody a důvody použití daných řešení. A jsou také popsány požadavky na čištění odpadních vod pro možná další využití. V ...