Now showing items 1-6 of 6

  • Návrh úsporného vytápění bytového domu 

   Author: Rita Mádrová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   V této bakalářské práci je hlavním tématem problematika týkající se vytápění bytových objektů společně s podporou solárních systémů. Práce se skládá z textové a výkresové části. Cílem projektové části je návrh energeticky ...
  • Návrh vytápění bytového domu 

   Author: Vojtěch Polan; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Obsahem této bakalářské práce je vypracovaný projekt návrhu vytápění bytového domu, který obsahuje tepelné bilance v jednotlivých místnostech, návrh otopných těles a výkresovou část. Výkresová část obsahuje půdorysy, ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Libor Votoček; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění pro zvolený bytový dům a studií na téma porovnání systémů vytápění pro bytové domy. Projekt vytápění obsahuje výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností, návrh otopných ...
  • Vytápění mateřské školy 

   Author: Jan Fučík; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se věnuje projektu vytápění mateřské školky. Samotná budova se skládá z administrativní části, kuchyně a prostor samotné školky. V první části práce jsou vytvořeny koncepty technických zařízení budov pro ...
  • Vytápění rodinného domu Sibiřina 

   Author: Petr Balík; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce je zhotovena za účelem porovnání možností vytápění rodinného domu. V první části se pojednává tato problematika teoreticky, ve druhé části jsou řešeny varianty s výkresovou dokumentací.
  • Vytápění v bytovém domě 

   Author: Veronika Pokludová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabyvá tématikou otopnych těles a jejich využití. Jedná se o seznámení s problematikou obecně a následném zhodnocení použití otopnych těles v bytovych domech a v projektu zpracovaném v rozsahu diplomové práce.