Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění administrativní budovy 

   Author: Vojtěch Paur; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Beneš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění administrativní budovy. V první části se práce zabývá možnostmi vytápění administrativních budov. Druhá část se věnuje konkrétnímu návrhu vytápění zvolené budovy. ...