Now showing items 1-2 of 2

  • SSHZ ve skladovacích prostorech 

   Author: Petra Trnková; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je sprinklerové stabilní hasicí zařízení ve skladovacích prostorech. Tato práce je rozdělena na dvě části – rešerši a projekt stabilního hasicího zařízení ve skladovací hale. V rešerši je ...
  • Stabilní hasicí zařízení ve skladovacích halách 

   Author: Petr Pabouček; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mózer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této práce je stabilní hasicí zařízení sprinklerového typu ve skladovacích prostorách. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - rešerši a projekt stabilního hasicího zařízení ve skladové hale. V první části ...