Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění bytového domu s využitím obnovitelných zdrojů 

   Author: Matěj Pečenka; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí systému vytápění a přípravy teplé vody v areálu bytových domů GREEN MOTOL se zaměřením na využití obnovitelných zdrojů energie. V první části se zaměřuji na popis stávajícího stavu ...