Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce systému vytápění v tzv. dvouletce 

   Author: Viktorija Punčochářová; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Cílem této diplomové práce bude navrhnout moderní a úsporný systém vytápění pro budovy typu „dvouletka“ na příkladu konkrétní budovy. Vzhledem k tomu, že tyto budovy mají z větší části stejný stavební systém a uspořádaní, ...