Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh kogenerační jednotky pro multifunkční objekt 

   Author: Kateřina Čermáková; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce je zpracována na téma „Návrh kogenerační jednotky pro multifunkční objekt“. Obsahem práce je zpracování studie o kombinované výrobě elektřiny a tepla. V úvodní části studie je vysvětlen pojem kogenerace, ...