Now showing items 1-2 of 2

  • Studie vlastností vzduchotechnického potrubí 

   Author: Lukáš Horváth; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Pump Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Náplňou tejto diplomovej práce je porovnanie kľúčových vlastností vzduchotechnických potrubí vo viacerých variantoch. Práca je zložená j troch častí. V prvej časti boli porovnané vlastnosti z materiálovej stránky, technických ...
  • Využití elektrického vytápění v rodinných domech 

   Author: Václav Smolík; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato práce se zabývá problematikou vytápění rodinných domů se zaměřením na elektrické přímotopné vytápění. V předběžné studii ekonomiky otopných soustav je způsob elektrického přímotopného vytápění porovnáván s běžně ...