Now showing items 1-1 of 1

  • ZTI v bytovém domě se zaměřením na zpětné využití dešťových vod 

   Author: David Licek; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem mé bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací a zpětného využití dešťové vody bytovém domě. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá hospodaření s vodou, možnostmi a ...