Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění a větrání nízkoenergetického domu 

   Author: Hrůzová Noemi; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá snižováním potřeby tepla na vytápění a větrání. V teoretické části jsou uvedeny zásady výstavby nízkoenergetických domů, pomocí kterých se může dosáhnout úspor energií. Dále jsou srovnány základní ...