Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění, větrání a chlazení minipivovaru s restaurací 

   Author: Adam Cink; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění a vzduchotechniky v objektu minipivovaru s přidruženou restaurací. Konceptuálně jsou navrhnuty i možnosti chlazení ve zmíněné budově. Jsou zjištěny okrajové podmínky pro ...