Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh větracího systému střední školy 

   Author: Petra Koubovská; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem větracího systému v objektu střední školy. Práce je rozdělena do tří částí - teoretické části, části s měřením vnitřního prostředí a projektové části. V teoretické části je popsána ...