Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění a větrání mateřské školy 

   Author: Jana Hušková; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tématem bakalářské práce je vytápění a větrání mateřské školy. Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou textovou část a na praktickou projekční část. V textové části se bakalářská práce zabývá vnitřním prostředím ...