Now showing items 1-1 of 1

  • Větrání ubytovny se simulací vysokohorského prostředí 

   Author: Jan Šíp; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje simulaci vysokohorského prostředí v budovách. V teoretické části je zpracován úvod do problematiky simulace vysokohorských podmínek a jsou popsány oblasti využití této metody. Pomocí získaných ...