Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv namrzání na provoz výměníku zpětného získávání tepla 

   Author: Alžběta Svobodová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem diplomové práce je vyhodnocení vlivu vzniku námrazy na provoz výměníku zpětného získávání tepla. Byla provedena série experimentálních měření, pro které byl použit entalpický deskový protiproudý výměník tepla. ...