Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění polyfunkčního domu 

   Author: Andrea Bendová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění a přípravy teplé vody dané polyfunkční budovy a zpracováním konceptu zásobování teplem této budovy. Koncept je popsán průvodní zprávou a odpovídajícím blokovým ...