Now showing items 1-2 of 2

  • Energeticky soběstačný bytový dům 

   Author: David Jegijan; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Účelem této práce je analyzovat problematiku energeticky nezávislého bydlení a na základě této analýzy provést návrh konkrétních systémů s případným vymezením vhodného chování osob. Práce je rozdělena do dvou hlavních ...
  • Modelování a hodnocení územních městských jednotek 

   Author: Tamiris Iskakova; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Peterka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá studiem městských energetických středisek a metodik pro simulaci a hodnocení městských oblastí. Na základě získaných znalostí byla provedena optimalizace městského energetického střediska ve vybrané ...