Now showing items 1-1 of 1

  • Vzduchotechnika bazénové haly 

   Author: Popelková Lenka; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá větráním bazénové haly. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny obecné informace týkající se problematiky vzduchotechniky bazénové haly. Klíčový parametr je zde produkce vlhkosti z ...