Now showing items 1-1 of 1

  • Sprinklerové stabilní hasicí zařízení v administrativních budovách 

   Author: Jan Kirschbaum; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část diplomové práce se zabývá literární rešerší na téma sprinklerové stabilní hasicí zařízení v administrativních budovách. Tato část práce je zaměřena na zmapování ...