Now showing items 1-1 of 1

  • Nepřímé vypařovací chlazení ve vzduchotechnice 

   Author: Zdeněk Zimmermann; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Cimbál Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce na téma „Nepřímé vypařovací chlazení ve vzduchotechnice“ se zabývá posouzením možností využití nepřímého vypařovacího chlazení na skrápěném výměníku zpětného získávání tepla pro ochlazení vzduchu ve ...