Now showing items 1-2 of 2

  • Nástupní plochy požární techniky a vnější odběrní místa požární vody 

   Author: Markéta Humr; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Thomitzek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu nástupních ploch, přístupových komunikací a vnějších odběrních míst. V teoretické části se věnuje legislativním požadavkům z pohledu českých a amerických norem. V praktické ...
  • Zdravotní technika bytového objektu Na Plzeňce se zaměřením na požární bezpečnost 

   Author: Jan Kačírek; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotní techniky v bytovém domě Na Plzeňce. Obsahem práce je rešerše zaměřená na zdravotní techniku, vnější odběrní místa a příjezdové komunikace, dále návrh kanalizace a vodovodu ...