Now showing items 1-3 of 3

  • Hospodaření s vodou v průmyslové hale 

   Author: Jana Kyselová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Obsahem této práce je projektová dokumentace v rozsahu rozšířené dokumentace pro stavební povolení, řešící zdravotně technické systémy v průmyslové hale. Práce je zaměřena na využití dešťové vody zachycované ze střechy ...
  • Využití odpadních vod v bytovém domě 

   Author: Vladislav Sveshnikov; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato práce se věnuje problematice zpětného využívání odpadních vod v bytových domech prostřednictvím využití buď dešťové, nebo šedé vody, které by vedlo k úspoře pitné vody. Práce porovnává tři varianty využití odpadních ...
  • Využití odpadních vod v polyfunkčním objektu 

   Author: Lucie Kyselová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem této diplomové práce je návrh vnitřního vodovodu a kanalizace a v polyfunkčním objektu. Ve studijní části jsou návrhy možných variant využití odpadních vod v řešeném objektu, vyhodnocení těchto variant a výběr ...