Now showing items 1-12 of 12

  • Návrh systému větrání administraivní budovy 

   Author: Jiří Vaněk; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnického sytému v administrativní budově. Budova je složena z kanceláří a garáží a je řešena jako přístavba ke stávající kancelářské budově. Tato práce se skládá z projektové ...
  • Návrh větrání mateřské školy 

   Author: Jana Tetíková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato práce se věnuje tématu návrhu větrání mateřské školy. Zabývá se popisem vnitřního prostředí a jeho znečištěním. Požadavky, které jsou pro větrání škol důležité. Dále také návrhem systémů, kterými se dají školy větrat, ...
  • Návrh větrání základní školy 

   Author: Botagoz Assylkhanova; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Práce se věnuje problematice větrání základní školy. Diplomová práce je rozdělená do dvou části. První část se věnuje problematice rychlosti proudění vzduchu a akustického mikroklimatu v učebnách. V rámci této části bylo ...
  • Projekt vzduchotechniky vysokoškolských kolejí 

   Author: Michal Kletečka; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Ve své diplomové práci zpracovávám projekt vzduchotechniky pro objekt vysokoškolských kolejí Strahov jako BIM modelu v softwaru Revit. Práce se skládá ze tří částí: rešerše, výpočtová část a výkresová část. V rešeršní části ...
  • Projkt vzduchotechniky v mateřské školce 

   Author: Veronika Zelinková; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá větráním v objektu mateřské školy "Jihozápadní" v Praze na Spořilově. Jedná se o budovu z roku 1982, která byla v roce 2009 dodatečně zateplena, ale nucené větrání s rekuperací řešeno nebylo. ...
  • Rekonstrukce větrání pavilonu nemocnice 

   Author: Tomáš Knapp; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Hubka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací rekonstrukcí větracího systému v pavilonu nemocnice v realizačním stupni dokumentace a koncepční řešení chlazení objektu. V textové části je obsažen přehled stávajících ...
  • Větrání a chlazení administrativní budovy 

   Author: Daniel Hora; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Bělohlávek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá projektem vzduchotechniky a chlazení administrativní budovy. Projekt vzduchotechniky je zaměřen na větrání všech částí objektu – open space kanceláří, kanceláří, zasedacích místností, toalet, ...
  • Větrání a chlazení administrativní budovy 

   Author: Kryštof Blažek; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Došek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Práce se zabývá popisem vybraných systémů chlazení, které jsou koncepčně aplikovány na konkrétní administrativní budovu. Tyto koncepční návrhy systémů jsou dále mezi sebou porovnány z ekonomického, provozního a uživatelského ...
  • Větrání administrativně-obchodního centra 

   Author: Sabina Horáková; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá větráním administrativně-obchodního centra v Praze – Vršovicích a je rozdělena do dvou částí. První část – koncept TZB daného objektu, dokumentovaná průvodní zprávou a blokovým schématem. ...
  • Větrání inteligentního hotelu 

   Author: Marek Švejda; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Předmětem diplomové práce je návrh konceptu TZB s možnostmi využití inteligentního řízení a podrobnější zpracování projektu vzduchotechniky hotelu v Písku. Diplomová práce se skládá ze tří částí: A Formální část, B Koncept ...
  • Vnitřní prostředí zdravotnického zařízení 

   Author: Eva Jakšová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá tématem problematiky vnitřního prostředí zdravotnických zařízení. Konkrétně se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro komplex operačních sálů v novostavbě přistavěného pavilonu nemocnice v ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Jana Tetíková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato práce se věnuje aktuální problematice zajištění správného větrání, které by vedlo ke snížení rizika šíření škodlivin a virových onemocnění v bytových objektech, aktuálně především snížení rizika přenosu onemocnění ...