Now showing items 1-1 of 1

  • Zdravotní technika bytového domu 

   Author: Martin Kovář; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce řeší návrh zařízení na ohřev teplé vody a způsob, jak návrh optimalizovat za použití různých přístupů ke stejnému výpočtu. V úvodu je stručně shrnuto, z jakého důvodu je třeba hledat úspory v přípravě teplé ...