Now showing items 1-1 of 1

  • Využití šedé a dešťové vody v bytovém domě 

   Author: Martin Ekrt; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá využitím dešťové a šedé vody v bytovém objektu. V práci je popsán návrh systémů dešťové a šedé vody. Návrh velikosti a umístění akumulačních nádrží a vypracování projektové dokumentace vnitřního ...