Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh zdravotní techniky v bytovém domě Praga 

   Author: Naděžda Andrýsová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotní techniky v bytovém domě Praga s možností zpětného využití dešťové vody. Práce je rozdělena na dvě stěžejní části. První, teoretická část se zabývá hospodařením a obecným ...
  • Novostavba bytového domu 

   Author: Jiří Valenta; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Diplomová práce se zabývá tématikou zdravotních technických instalací a jejich využití. Jedná se o seznámení s problematikou obecně a následném využití dešťové vody v bytových domech. Projekt je zpracovaném v rozsahu ...
  • Zdravotní technika v administrativní budově s provozní halou 

   Author: Klára Velechová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je zdravotní technika v administrativní budově s provozní halou nacházející se v Moravanech u Brna. První část bakalářské práce se zabývá rešerší, která řeší zpětné využití dešťových vod jak ...
  • Zpětné využití odpadních vod v bytovém domě v Pomezí 

   Author: Veronika Smetanová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem diplomové práce je vyhodnocení možností úpravy a opětovného využití odpadních vod vznikajících v bytových domech a jejich okolí (dešťové vody). Teoretická část se zaměřuje na analýzu využitelnosti těchto systémů v ...