Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování energetických středisek v rámci udržitelné energetiky 

   Author: Alena Bazaluk; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a najít optimální konfiguraci energetického centra pro zadanou oblast jako alternativy centrálně řízeným systémům. Práce je věnována optimalizaci, modelování takového energetického ...