Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt ZTI v polyfunkčním domě Na Kozině se zaměřením na požární problematiku. 

   Author: Buchnarová Hana; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Hejtmánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem této bakalářské práce jsou tři základní části. První část se zabývá revizí projektové dokumentace z hlediska požární bezpečnosti a z hlediska zdravotně technických instalací. Druhá část se zabývá návrhem zdravotně ...