Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému větrání administraivní budovy 

   Author: Jiří Vaněk; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnického sytému v administrativní budově. Budova je složena z kanceláří a garáží a je řešena jako přístavba ke stávající kancelářské budově. Tato práce se skládá z projektové ...