Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování energetických středisek v rámci udržitelné energetiky 

   Author: Alena Bazaluk; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a najít optimální konfiguraci energetického centra pro zadanou oblast jako alternativy centrálně řízeným systémům. Práce je věnována optimalizaci, modelování takového energetického ...
  • Návrh a optimalizace energetického střediska pomocí simulačních nástrojů 

   Author: Olga Aralkina; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této práce je představení možností použití integrovaných energetických centrů jako alternativy centrálně řízeným systémům. Tato diplomová práce je věnovaná modelování takového energetického střediska pro určenou ...